برنامه آموزش در دوره پیش از دبستان

دل فرزند نورس مانند زمین خالی از گیاه است،هر بذری در آن افشانده شود می پذیرد...(مولا علی(ع)

ماريا مونته سوري Maria Montessori

وي در ايتاليا ديده به جهان گشود و اولين زن پزشك ايتاليا محسوب مي‌گردد ، وي در مفهوم آزادي پيرو ژان ژاك روسو و در مفهوم خلاقيت پيرو فردريك فروبل بود . او تاحدودي در افكار خويش از عقايد روسو و فروبل تأثير پذيرفته است ،‌او مركزي را با نام خانه كودكان براي آموزش كودكان تأسيس نمود . ماريا مونته سوري تصوري مثبت از اهميت دورة كودكي در ذهن داشته و كودكي را مرحله اي‌بسيار‌حسّاس‌از زندگي مي‌دانست . تأثير ويژه وي بر تدريس به كمك حواس و خودآموزي بوده است . ماريا مونته سوري (‌1952ـ 1870) زندگي خويش را وقف گسترش نظامي براي آموزش كودكان كرد كه كار او تأثير واقعي برهمه مراحل برنامه هاي پيش دبستاني داشت ، او اولين زني بود كه در ايتاليا درجه دكترا را به دست آورد ،‌او به كارورزان در كلينيك رواني دانشگاه ر‍‍‌‌‌ٌٌم كمـك‌هاي بـسيـاري كرد . اولين مدرسة‌او كاسادي بامبيني  ياخانة كودكان خوانده مي‌شد . او عقايد خويش را مورد بررسي قرار داده و در مورد بچه‌ها و تدريسي كه به سيستم او جهت مي‌داد بينشي  را بدست آورد . روش مونته سوري كه به خلاقيت و احياي علايق در آموزش بچه هاي پيش دبستاني ياري مي‌رساند ، در حدود سال 1965 آغاز شد . يكي از مفاهيم اساسي تربيتي او اين است كه ما نبايد مانع رشد كودك بشويم ،‌مونته سوري در كتاب خود مي‌گويد : « محيط اجتماعي ساخته دست ما ،‌براي كودك مناسبت ندارد ،‌او آن را درك نكرده و قادر به سازگاري با آن نيست ، زيرا هميشه جدا و خارج از آن محيط بوده است .» و در ادامه مي‌گويد :‌« محيط ،‌خود معلم كودك است و به طور قطع كليد تمامي فنون تعليم و تربيت در اينها نهفته است ،‌يعني بايد لحظات گرانبها و پر ارزشي كه در آن لحظات كودكان بر اشياء و پديده هاي خاص متمركز مي‌شوند را غنيمت شمرده و كاملاً بشناسيم . ماريا مونته سوري به دو اصل تربـيتي اعتـقاد راسـخ دارد يكي اصل تفرد است و ديگري اصل حريت . خانم مونته سوري سعي مي‌كند در جهت  يادگيري  حقايق   رياضي توسط كودك ،‌به او  كمك  كندتا اواز طريق دستكاري اشيائي  به طور آزادانه به اين مهم دست يابد . بدين منظور در تدريس حساب به جاي تصاوير و اشكال از اشياء و وسايل قابل لمس استفاده مي‌كنند‌ ، « مثلاً براي ايجاد تصور اعداد يك تا ده شاگرد مونته سوري ميله هاي چوبي مخصوص در اختيار دارد كه به اعداد جنبة مادي و محسوس مي‌دهد ،‌ميله اي به طول ده سانتيمتر نماينده عدد يك است ،‌ميلة ديگري به طول بيست سانتيمتر با دورنگ ( نيمي آبي و نيمي قرمز ) نمايندة عدد دو است و ... آخرين ميله كه يك متر است و بارنگهاي آبي و قرمز به ده بخش مساوي تقسيم شده است نمايندة عدد ده است.
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آبان ۱۳۸۷ساعت 19:37  توسط  دکتر مسعودمولایی- ماندانا رضایی  |